article
飞行降落伞
让我们随着飞行降落伞感受在高空中飞翔的乐趣。20多年来,这项活动一直是芭提雅旅游的亮点。您将有机会体验鸟儿般飞翔的经历。

 
Fun Activites

article
article
article首页         |       有趣的行程     |        详细内容和预定      |       拍照和摄像      |      联系我们